คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ระดับที่ 4.zip
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3.zip
ขนาดไฟล์ 31.17 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2.zip
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1.zip
ขนาดไฟล์ 25.47 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4SAR_report ตัวชี้วัด 2.2.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI256221.zip
ขนาดไฟล์ 45.56 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI256225.zip
ขนาดไฟล์ 12.83 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR Card ) รอบ 6 เดือน

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SAR596M.zip
ขนาดไฟล์ 8.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

( SAR Card )

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SAR120959.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.2 สถานประกอบการฯ

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Standard-Fitness-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR Card )

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
Q1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 3 การบริหารขันธ์ของพระสงฆ์.docx.zip
ขนาดไฟล์ 30.76 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 1 สรุปผลการสำรวจกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์.doc.zip
ขนาดไฟล์ 28.74 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Archive.zip
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 PMQA.zip
ขนาดไฟล์ 4.55 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 โปร่งใส.zip
ขนาดไฟล์ 10.51 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ประหยัดพลังงาน.zip
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 เบิกจ่ายงบประมาณ.zip
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 จมน้ำ.zip
ขนาดไฟล์ 45.22 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ปั่นสองล้อ.zip
ขนาดไฟล์ 17.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 DPAC.zip
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 fitness.zip
ขนาดไฟล์ 8.25 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR Card )

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Q1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.1

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Q2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Q2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Q2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 4

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Q2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 5

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Q2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 6

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Q2.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย