คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
03
พ.ค.
2567
ประชาสัมพันธ์
03.05.2567
กลุ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมประเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health)

กลุ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากรการประเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Facebook Live ”กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น” โดย 10 อ ประกอบด้วย 1) อ อาหาร 2) อ (ไม่) อดนอน(blue check mark) 3) อ ออกกำลังกาย(blue check mark) 4) อ เช็คอัพ 5) อ (ติด) อาวุธ 6) อ (ไม่) อ้วน 7) อ อันตราย 1 สารและสิ่งอันตราย 8) อ อันตราย 2 พฤติกรรมเสี่ยง 9) อ อารมณ์ 10) อาสา ทั้งนี้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นวิทยากร เรื่อง ”อ 2 (ไม่) อดนอน” และ ”อ 3 ออกกำลังกาย” รวมทั้ง เป็นผู้นำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ช่วงพักการประชุมครั้งนี้

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

สื่อ วีดีโอ และมัลติมีเดีย
18.12.2566
แบบฝึกการทรงตัว (Balance)

แบบฝึกการทรงตัว (Balance)

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2024 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ใหม่
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

06.09.2566
ภาวะหมดไฟในการทำงาน

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า Burnout Syndrome หรือ ??ภาวะหมดไฟในการทำงานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรคใหม่จากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยเป็นโรคที่เป็นผลจากความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ซึ่งควรได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางก่อนจะรุนแรงและคุกคามการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นการหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนและรู้เท่าทันโรคนี้จะช่วยให้รับมือได้อย่างถูกวิธีก่อนสายเกินไป ?? หลายคนมักสงสัยว่า ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่ ซึ่งภาวะหมดไฟในการทำงานกับโรคซึมเศร้ามีความแตกต่างกันไม่ใช่โรคเดียวกัน แต่หากสงสัยไม่ว่าจะโรคใดอย่านิ่งนอนใจควรปรึกษาจิตแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างทันท่วงที ?? อ้างอิง ?? สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. (2565).“ภาวะหมดไฟในการทำงาน Burn out”.สืบค้น 8 มิถุนายน 2566,จาก https://webportal.bangkok.go.th/msdbangkok/page/sub/23759/ภาวะหมดไฟในการทำงานBurnout Rama Channel. (2563).“ Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟจากการทำงาน”.สืบค้น 14 มิถุนายน 2566, จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/gallery/burnout-syndrome/

06.09.2566
สุขภาพดี 4 มิติ

?? การที่มีสุขภาพที่ดีทุกคนต่างปรารถนาใช่ไหมคะ ? ดังนั้นก้าวท้าใจจะมาอธิบายคำจำกัดความของคำว่าสุขภาพค่ะ ซึ่งสุขภาพ หมายถึง ภาวะการณ์ดำรงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี และอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้สติปัญญานั้นเองค่ะ ??? ? ดังนั้นในปัจจุบัน คำว่าสุขภาพ จึงไม่ได้มีความหมายเฉพาะแค่สุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้นค่ะ แต่ยังรวมมิติทางสังคมและมิติด้านปัญญาอีกด้วย ?? สุขภาพดี 4 มิติ ที่เป็นองค์ประกอบของสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและพึ่งพากันยกตัวอย่าง เช่น ถ้าสังคมที่เราอาศัยอยู่มีการแข่งขันสูง บุคคลที่อาศัยจะชิงดีชิงเด่นมากกว่านึกถึงศีลธรรมอันดีงามจะก่อให้เกิดความเครียดตามมา และส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมานั้นเองค่ะ ??? ? ดังนั้นเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ เราควรนำมิติทั้ง 4 นี้มาวางแผนสุขภาพให้มีระบบนั้นเองค่ะ ?? อ้างอิง ?? thaihealth. (2565).”สุขภาพดี 4 มิติ”.สืบค้น 31 พฤษภาคม 2566,จากhttps://www.thaihealth.or.th/?p=320543

06.09.2566
3นาทียืดเหยียดบนเตียง

เคยเป็นไหมคะ? ยิ้มง่าย ถ่ายคล่อง แต่ทำไมหลับไม่สนิทตลอดคืน??? ?!?? ??? ? นั่นเพราะมีความเครียดสะสม จนทำให้นอนไม่หลับ ซึ่งเคล็ดลับในการหลับง่ายนั้น??ไม่ใช่ยาหรืออาหารเสริมตัวใด แต่เป็นท่าบริหารง่ายๆ ที่มีการเปิดและบิดสะโพก จนช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด ??? ? เนื่องจากกระดูกสันหลังเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทต่าง ๆ ดังนั้น การเปิดหรือบิดสะโพกเบาๆ จะช่วยคลายความตึงของเส้นประสาท ทำให้เรารู้สึกสบาย?? ความเครียดจากชีวิตประจำวันจึงลดลง เมื่อถึงเวลานอนก็หลับลึก เป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพ วันนี้แอดมาแนะนำ ??? ? การบริหารร่างกายก่อนนอน ช่วยให้นอนหลับสนิท?? ตื่นมาสดชื่น ไม่ปวดเมื่อย โดยสามารถทำง่าย ๆ 6 ท่า ไปดูกันเลยว่าจะมีท่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลยย?? ?? อ้างอิง ?? RAMA Channel. (2562).” 6 ท่าบริหารผ่อนคลายก่อนนอน”.สืบค้น 05 มิถุนายน 2566,จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/6-ท่าบริหารผ่อนคลายก่อนน/

06.09.2566
6เคล็ดลับ

6 เคล็ดลับ สำหรับการมีกิจกรรมทางกายกับเบาหวานชนิดที่ 2 ????? ? 1.ออกกำลังกายแบบแอโรบิคเป็นประจำจะช่วยควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือด ?? 2.การออกกำลังกายแบบแรงต้านที่มีระดับหนักจะช่วยได้มากกว่าการออกกำลังกายระดับต่ำถึง ปานกลาง ???? 3.มีกิจกรรมหลังมื้ออาหารช่วยให้ผู้ที่เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 ลดระดับน้ำตาลในเลือด ?? 4.หลีกเลี่ยงการกระแทกระหว่างหรือหลังออกกำลังกาย ?? 5.ผู้ใช้ยาเบต้า บล็อกเกอร์ไม่ใช้เครื่องวัดการเต้นของหัวใจในการวัดความเข้มข้นของการออกกำลังกาย และควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินระดับการรับรู้การออกแรงของร่างกาย ?? 6.กำหนดเวลาออกกำลังกาย พยายามกำหนดเวลาออกกำลังกายหลังมื้ออาหาร เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ?

06.09.2566
14วิธีการนอนหลับ

?? การนอนหลับเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง และปัญหานอนไม่หลับ เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยถึง 1 ใน 3 ของประชาชนทั่วไป ?? ในผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ มักจะมีปัญหาสุขภาพตามมาหลายอย่าง เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะทำงานเช่น ขับรถ รวมถึงส่งผลทำให้สุขภาพจิตใจแย่ลง ?? หากใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ลองทำตามได้เลย หรือใครลองแล้วลองมาคอมเมนต์ว่าเห็นผลหรือไม่ แอดรออ่านอยู่น้า??!! ?? อ้างอิง ?? กรมอนามัย และสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย.(2559).” 14 วิธีทำให้การนอนหลับของคุณดีขึ้น” (แผ่นพับ).

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง