คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
02
ธันวาคม
2566
ประชาสัมพันธ์
02.12.2566
กรมพลศึกษาจับมือภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมวิ่งรวมใจไทยเป็น ๑ ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง

กรมพลศึกษาจับมือภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมวิ่งรวมใจไทยเป็น ๑ ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งรวมใจไทยเป็น ๑” ”Run for unity โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, รศ.นพ.ม.ล ทยา กิติยากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และจิตอาสา 904 พระราชทาน ร่วมกิจกรรม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข, พาร์ครันไทยแลนด์ และหน่วยงานเครือข่าย จัดกิจกรรมวิ่งรวมใจไทยเป็น ๑” ”Run for unity เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต รณรงค์สร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยการเดิน–วิ่ง สามัคคี และร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวิ่งรวมใจไทยเป็น ๑ ”Run for unity มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การออกกำลังกายประกอบจังหวะเพลงบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อเป็นการวอร์มอัพเตรียมพร้อมร่างกาย การเดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร การสอนการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือชีวิตกับนักวิ่ง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานพร้อมกันกับสนาม Park Run มากกว่า 169 สนาม ทั่วประเทศ มีประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 จังหวัด จำนวน 8,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งขับเคลื่อนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาของกรมพลศึกษา ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทางหนึ่งด้วย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

สื่อ วีดีโอ และมัลติมีเดีย
01.02.2566
การบริหารกายของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

การบริหารกายของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2023 / 12
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ใหม่
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

06.09.2566
ภาวะหมดไฟในการทำงาน

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า Burnout Syndrome หรือ ??ภาวะหมดไฟในการทำงานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรคใหม่จากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยเป็นโรคที่เป็นผลจากความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ซึ่งควรได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางก่อนจะรุนแรงและคุกคามการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นการหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนและรู้เท่าทันโรคนี้จะช่วยให้รับมือได้อย่างถูกวิธีก่อนสายเกินไป ?? หลายคนมักสงสัยว่า ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่ ซึ่งภาวะหมดไฟในการทำงานกับโรคซึมเศร้ามีความแตกต่างกันไม่ใช่โรคเดียวกัน แต่หากสงสัยไม่ว่าจะโรคใดอย่านิ่งนอนใจควรปรึกษาจิตแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างทันท่วงที ?? อ้างอิง ?? สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. (2565).“ภาวะหมดไฟในการทำงาน Burn out”.สืบค้น 8 มิถุนายน 2566,จาก https://webportal.bangkok.go.th/msdbangkok/page/sub/23759/ภาวะหมดไฟในการทำงานBurnout Rama Channel. (2563).“ Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟจากการทำงาน”.สืบค้น 14 มิถุนายน 2566, จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/gallery/burnout-syndrome/

06.09.2566
สุขภาพดี 4 มิติ

?? การที่มีสุขภาพที่ดีทุกคนต่างปรารถนาใช่ไหมคะ ? ดังนั้นก้าวท้าใจจะมาอธิบายคำจำกัดความของคำว่าสุขภาพค่ะ ซึ่งสุขภาพ หมายถึง ภาวะการณ์ดำรงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี และอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้สติปัญญานั้นเองค่ะ ??? ? ดังนั้นในปัจจุบัน คำว่าสุขภาพ จึงไม่ได้มีความหมายเฉพาะแค่สุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้นค่ะ แต่ยังรวมมิติทางสังคมและมิติด้านปัญญาอีกด้วย ?? สุขภาพดี 4 มิติ ที่เป็นองค์ประกอบของสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและพึ่งพากันยกตัวอย่าง เช่น ถ้าสังคมที่เราอาศัยอยู่มีการแข่งขันสูง บุคคลที่อาศัยจะชิงดีชิงเด่นมากกว่านึกถึงศีลธรรมอันดีงามจะก่อให้เกิดความเครียดตามมา และส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมานั้นเองค่ะ ??? ? ดังนั้นเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ เราควรนำมิติทั้ง 4 นี้มาวางแผนสุขภาพให้มีระบบนั้นเองค่ะ ?? อ้างอิง ?? thaihealth. (2565).”สุขภาพดี 4 มิติ”.สืบค้น 31 พฤษภาคม 2566,จากhttps://www.thaihealth.or.th/?p=320543

06.09.2566
3นาทียืดเหยียดบนเตียง

เคยเป็นไหมคะ? ยิ้มง่าย ถ่ายคล่อง แต่ทำไมหลับไม่สนิทตลอดคืน??? ?!?? ??? ? นั่นเพราะมีความเครียดสะสม จนทำให้นอนไม่หลับ ซึ่งเคล็ดลับในการหลับง่ายนั้น??ไม่ใช่ยาหรืออาหารเสริมตัวใด แต่เป็นท่าบริหารง่ายๆ ที่มีการเปิดและบิดสะโพก จนช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด ??? ? เนื่องจากกระดูกสันหลังเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทต่าง ๆ ดังนั้น การเปิดหรือบิดสะโพกเบาๆ จะช่วยคลายความตึงของเส้นประสาท ทำให้เรารู้สึกสบาย?? ความเครียดจากชีวิตประจำวันจึงลดลง เมื่อถึงเวลานอนก็หลับลึก เป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพ วันนี้แอดมาแนะนำ ??? ? การบริหารร่างกายก่อนนอน ช่วยให้นอนหลับสนิท?? ตื่นมาสดชื่น ไม่ปวดเมื่อย โดยสามารถทำง่าย ๆ 6 ท่า ไปดูกันเลยว่าจะมีท่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลยย?? ?? อ้างอิง ?? RAMA Channel. (2562).” 6 ท่าบริหารผ่อนคลายก่อนนอน”.สืบค้น 05 มิถุนายน 2566,จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/6-ท่าบริหารผ่อนคลายก่อนน/

06.09.2566
6เคล็ดลับ

6 เคล็ดลับ สำหรับการมีกิจกรรมทางกายกับเบาหวานชนิดที่ 2 ????? ? 1.ออกกำลังกายแบบแอโรบิคเป็นประจำจะช่วยควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือด ?? 2.การออกกำลังกายแบบแรงต้านที่มีระดับหนักจะช่วยได้มากกว่าการออกกำลังกายระดับต่ำถึง ปานกลาง ???? 3.มีกิจกรรมหลังมื้ออาหารช่วยให้ผู้ที่เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 ลดระดับน้ำตาลในเลือด ?? 4.หลีกเลี่ยงการกระแทกระหว่างหรือหลังออกกำลังกาย ?? 5.ผู้ใช้ยาเบต้า บล็อกเกอร์ไม่ใช้เครื่องวัดการเต้นของหัวใจในการวัดความเข้มข้นของการออกกำลังกาย และควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินระดับการรับรู้การออกแรงของร่างกาย ?? 6.กำหนดเวลาออกกำลังกาย พยายามกำหนดเวลาออกกำลังกายหลังมื้ออาหาร เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ?

06.09.2566
14วิธีการนอนหลับ

?? การนอนหลับเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง และปัญหานอนไม่หลับ เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยถึง 1 ใน 3 ของประชาชนทั่วไป ?? ในผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ มักจะมีปัญหาสุขภาพตามมาหลายอย่าง เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะทำงานเช่น ขับรถ รวมถึงส่งผลทำให้สุขภาพจิตใจแย่ลง ?? หากใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ลองทำตามได้เลย หรือใครลองแล้วลองมาคอมเมนต์ว่าเห็นผลหรือไม่ แอดรออ่านอยู่น้า??!! ?? อ้างอิง ?? กรมอนามัย และสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย.(2559).” 14 วิธีทำให้การนอนหลับของคุณดีขึ้น” (แผ่นพับ).

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง