คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือกำหนดมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง SOP

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย