คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ปี 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ปรับ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ปรับ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ปรับ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ปรับ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์การออกกำลังกายจำนวน 5 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์การออกกำลังกายจำนวน 5 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 4 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย