คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เครื่องมือ / โปรแกรมทดสอบ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังก.zip
ขนาดไฟล์ 7.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โปรแกรมทดสอบสำหรับเด็กและเยาวชน (อายุ 7-18 ปี)

โปรแกรมทดสอบ 3 กลุ่มวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Kid.zip
ขนาดไฟล์ 17.64 MB
ดาวน์โหลด 452 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โปรแกรมทดสอบสำหรับวัยทำงาน (อายุ 18-59 ปี)

โปรแกรมทดสอบ 3 กลุ่มวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Work.zip
ขนาดไฟล์ 111.18 MB
ดาวน์โหลด 874 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โปรแกรมทดสอบสำหรับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

โปรแกรมทดสอบ 3 กลุ่มวัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Old.zip
ขนาดไฟล์ 56.38 MB
ดาวน์โหลด 851 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย