คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ราคากลาง ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลาง ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลาง จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ

พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลาง จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ปี 2566

พ.ศ. 2566

ราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ปี 2566

พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์สื่อเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปิดเผยราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลาง พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1. จ้างพิมพ์สื่อการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย จำนวน 3 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. จ้างผลิตเสื้อก้าวท้าใจพร้อมจัดส่ง จำนวน 1 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. จ้างพิมพ์สื่อการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย จำนวน 4 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. จ้างผลิตเสื้อพร้อมจัดส่งเพื่อกระตุ้นและประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ จำนวน 4 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อเครื่องวัดพลังงาน และการนอนหลับ จำนวน 1 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อเครื่องวัดพลังงาน และการนอนหลับ จำนวน 1 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย