คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ จำนวน 4 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อเครื่องวัดพลังงาน และการนอนหลับ จำนวน 1 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อเครื่องวัดพลังงาน และการนอนหลับ จำนวน 1 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย