คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มืองาน DPAC

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือการประเมิน DPAC Quality สำหรับสถานบริการสาธารณสุข 2557

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EXam1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ สำหรับสถานบริการสาธารณสุข 2557

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EXam2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TableDpac.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย