คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2562 ธันวาคม

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2562 พฤศจิกายน

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2562 ตุลาคม

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนตุลาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2562 กันยายน

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนกันยายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2562 สิงหาคม

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนสิงหาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2562 กรกฏาคม

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนกรกฏาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2562 พฤษภาคม

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนพฤษภาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2562 เมษายน

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
flow chart 2561 (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนเมษายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย