คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เดือนธันวาคม 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนพฤศจิกายน 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนตุลาคม 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนตุลาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนกันยายน 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนกันยายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนสิงหาคม 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนสิงหาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนกรกฏาคม 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนกรกฏาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนพฤษภาคม 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนพฤษภาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนเมษายน 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
flow chart 2561 (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนเมษายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนมีนาคม 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนมีนาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนกุมพาพันธ์ 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนกุมพาพันธ์ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนมกราคม 2562

2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนมกราคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนธันวาคม 2561

2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
7.แบบสอบถามการประเมินหลักสูตร-ปรับแก่ไข.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แบบปะเมินแผนสำหรับครู.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนธันวาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบนิเทศ.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบนิเทศ (1).doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบนิเทศ (2).doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.แบบประเมิน 1-3 ปี.doc
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้หลักสูตร-กิติมา.pptx
ขนาดไฟล์ 11.65 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แบบประเมิน-dspm.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดประสบการณ์-อ.อรพรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 15.78 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
child theory-อ.อรพรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.77 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Agenda240160.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Energy เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 4.66 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย