คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๗
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport660915.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport660815.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport660717.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport660615.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport660515.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport660412.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport660315.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport660215.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport660116.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport651215.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๖
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DoHReport651115.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ๒๕๖๕
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ. ณ วันที่ 10 ต.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย