คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2565 ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2565 ไตรมาสที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2565 ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ไตรมาส 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2565 ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานตรวจสอบภายใน ปี 65 ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 294 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2564 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2564 ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2564 ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาส 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2564 ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลตรวจสอบภายใน ปีงบ 64 ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2563 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี 63 ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2563 ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี 63 ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2563 ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2563 ไตรมาสที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2563 ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2563 ไตรมาสที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย