คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ประจำปี 2565

พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนจ้างผลิตเสื้อก้าวท้าใจพร้อมจัดส่ง

พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนจ้างผลิตเสื้อก้าวท้าใจพร้อมจัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
PMQAหมวด 3รอบ 6 เดือน.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PMQA หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์การออกกำลังกายจำนวน 5 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์การออกกำลังกายจำนวน 5 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 4 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 4 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย