คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | บทความวิชาการ / งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

วิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DOPAHReport5759.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 511 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออกกำลังกายในโรงเรียน

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออกกำลังกายในโรงเรียน
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร/ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร/ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการประเมิน DPAC Quality สำหรับสถานบริการสาธารณสุข 2557

งานวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EXam1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 1764 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ สำหรับสถานบริการสาธารณสุข 2557

งานวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EXam2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 750 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ

งานวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TableDpac.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย