คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ตัวอย่างคำสั่งคณะทำงานสวนสาธารณะ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินงานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนผังการดำเนินงานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฐานข้อมูลสวนสาธารณะ 2558
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย 2559
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการประเมินสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาศักยภาพสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายปีงบประมาณ 2559
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 1031 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ฟิตเนส

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ตัวอย่างคำสั่งคณะทำงานฟิตเนส
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการประเมินสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือข้อแนะนำมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฉบับที่ 1
ขนาดไฟล์ 7.16 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปีงบประมาณ 2559
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย