คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

28.09.2564
4
0
แชร์
สื่อ วีดีโอ และมัลติมีเดีย
กิจกรรมบริหารสมองด้วยการบริหารกายสำหรับผู้สูงอายุ EP04/05

กลุ่มท่าบริหารสมองที่ 4 การยืดส่วนต่างๆของร่างกาย (Lengthening Movement)

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง