คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

28.09.2564
6
0
แชร์
สื่อ วีดีโอ และมัลติมีเดีย
กิจกรรมบริหารสมองด้วยการบริหารกายสำหรับผู้สูงอายุ EP02/05

ท่าบริหารสมองกลุ่มที่ 2 การเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Over Movement)

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง