คุณกำลังมองหาอะไร?

ค้

ค้นหาขั้นสูง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

“เล่น” ผลลัพธ์การค้นหา 2,214 รายการ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประเภทเนื้อหา

ช่าวสาร
17.07.2567
0
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
timeline_20240715_143952.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

140KB

ประเภทเนื้อหา

รูปภาพ
17.07.2567
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
timeline_20240715_143950.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

146KB

ประเภทเนื้อหา

รูปภาพ
17.07.2567
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
timeline_20240715_143949.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

108KB

ประเภทเนื้อหา

รูปภาพ
17.07.2567
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
timeline_20240715_143947.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

167KB

ประเภทเนื้อหา

รูปภาพ
17.07.2567
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
timeline_20240715_143945.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

150KB

ประเภทเนื้อหา

รูปภาพ
17.07.2567
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
timeline_20240715_143943.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

145KB

ประเภทเนื้อหา

รูปภาพ
17.07.2567
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
timeline_20240715_143942.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

99KB

ประเภทเนื้อหา

รูปภาพ
17.07.2567
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
timeline_20240715_143939.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

101KB

ประเภทเนื้อหา

รูปภาพ
17.07.2567
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
timeline_20240715_143954.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2567 ครั้งที่3/2567-ครั้งที่5/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านการส่งเสริมการเล่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

124KB

ประเภทเนื้อหา

รูปภาพ
17.07.2567
ถอดบทเรียน_กิจกรรมส่งเสริมการเล่นประกอบนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย.pdf

ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

0
78KB

ประเภทเนื้อหา

เอกสาร
21.11.2566
ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
ศอ. 7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best practice สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เขตสุขภาพที่ 7

ศอ. 7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best practiceสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เขตสุขภาพที่ 7

ประเภทเนื้อหา

ช่าวสาร
28.06.2567
0
Slot Float Image 01

สุขภาพดี
ส่งเสริม
สถาบันครอบครัว
แข็งแรง