คุณกำลังมองหาอะไร?

บบตอบรับเข้าร่วม การจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และวัยทำงานตอนปลาย (pre-aging)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.09.2563
4
0
แชร์
14
กันยายน
2563

แบบตอบรับเข้าร่วม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพและองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และวัยทำงานตอนปลาย (pre-aging)”
ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ลิงค์ลงทะเบียน https://goo.gl/25wF7b

หรือ Scan QRCode 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน