คุณกำลังมองหาอะไร?

จั

จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)” ๒๕๕๙

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.09.2563
38
0
แชร์
14
กันยายน
2563

กรมอนามัย กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที

หัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)”

ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย ปี ๒๕๕๙

 

การประกวด  มี ๒ ประเภท

 • ประเภทที่ ๑.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่๑-๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า
 • ประเภทที่ ๒. ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือประชาชนทั่วไป

แต่ละประเภท มี  ๑๒ รางวัล ( รวม ๒๔ รางวัล เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)

 • รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(มี ๑ รางวัล)                    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสอง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี ๙ รางวัล)                        เงินรางวัลๆ ละ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

กติกาและเงื่อนไข

 1. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง ๑ ผลงานที่ดีสุดเท่านั้น
 2. รายละเอียดผลงาน
  • เป็นภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน๕ นาที การถ่ายทำไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่นๆ ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล AVI ความละเอียดไม่เกิน๑, ๙๒๐X ๑, ๐๘๐
  • ความยาวของภาพยนตร์สั้น ทั้งเรื่อง รวม Caption ทั้งหมดไม่เกิน ๕ นาที มีชื่อเรื่อง มีชื่อผู้จัดทำ
  • เนื้อหาตามหัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)” โดยสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม โดยสาระหลักของภาพยนตร์สั้น มุ่งในการเผยแพร่ ข้อแนะนำการมีกิจกรรมทางกาย /เคลื่อนไหว ออกแรง ออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ ด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน และจูงใจให้ประชาชนเกิดความตระหนักมีกำลังใจ อยากออกกำลังกายด้วยวิธีที่ตนเองถนัด อย่างเหมาะสม และสามารทำได้ง่ายในทุกวัน
  • ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใดมาก่อน
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้เข้ารอบหรือได้รับรางวัล เป็นกรรมสิทธิ์ของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด   
  • ผู้สมัครสามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองได้และกรุณาแจ้งว่าเป็นผลงานร่วมกับกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ         
  • ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดพร้อมทั้งตัวอย่างภาพยนตร์สั้น ได้ที่นี่

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ShortFilm59Register.pdf
ขนาดไฟล์ 104KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน