คุณกำลังมองหาอะไร?

ลการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรม (ภาพยนตร์สั้น)การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.09.2563
42
0
แชร์
14
กันยายน
2563

ผลการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรม (ภาพยนต์สั้น) การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ภายใต้โครงการ “การพัฒนาพฤติกรรมการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558”

 

ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

มีจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด 40 เรื่อง

 

รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม

นางสาวลักษมณ บุตรศรี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ Love Run เวอร์ 

35 ม.10 ถ.สายเอเชีย ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

 

รางวัลที่ ๒ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

นางสาวลักษมณ บุตรศรี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ Love Run เวอร์ 

35 ม.10 ถ.สายเอเชีย ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

 

รางวัลที่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 

นายอดิเทพ โปร่งฟ้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (BMX on My Way) 

486/46 .9 .โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

 

รางวัลที่ 4 รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี 6 รางวัล เรียงตามตัวอักษร)

นายธนพล ศรีโยธี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (แฮงฮักแฮงใจ) 

844/1 .อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

 

นางสาวศรุดา บริสุทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ (รองเท้ากีฬา)

88 .3 .ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000

 

นายศุภสรร ประสงค์กิจ โรงเรียนไตรพัฒน์ (ก้าวที่ยิ่งใหญ่)

48/32 .18 มบ.สโรชาการ์เด้นวิว ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

เด็กชายอิมรอน อาบู โรงเรียนอัดดีนียาดุลอิสลามมียะห์ (ผมแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน)

144 .1 .เพชรเกษม ต.ปะลูกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170

 

นายอุดม  ใจหลง โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี (มนต์รักตลาดนัด)

.5 .วชิราวุธดำเนิน ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

 

นายเอกภพ รัตนสุวรรณสิริ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (ออกกำลังกายทำไม)

410/26 ม.9 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

 

ประเภทที่ 2 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป

มีจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด 31 เรื่อง

รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม

นายอภิสิทธิ์ ปลื้มจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Safe + save)

7 ม.2 ซ.เจริญราษฏร์ ถ.เจริญราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

 

รางวัลที่ ๒ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

นางสาวเจนจิรา อาสนานิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Hero)

10 ม.4 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240

 

รางวัลที่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 

นายรังสรรค์ พลอยสด (โลกใบใหม่) 

55 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 

รางวัลที่ 4 รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี 6 รางวัล เรียงตามตัวอักษร) 

นางสาวกรวรรณ กังวาฬศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ใส่ไม่ได้อ่ะ)

23/209 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

 

นายกฤษฎา จงรักษ์ (The Survivor)

6/53 เคหะชุมชนรามคำแหง ถ.รามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

 

นางสาวรัชชุมาศ อนุการ มหาวิทยาลัยรังสิต (Running for Change) 

52/245 .9 .หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 

นายศรัณย์กร ทองห่อ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี (เด็กน้อยนักออกกำลังกาย) 

44 ม.6 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

 

นายศุภวิชญ์ บัวเกศ (วิ่งไล่อ้วน) 

5 ถ.ธงไชย ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

 

นายอรุณรัตน์ บูรณะ (เปลี่ยน) 

โรงพยาบาลขอนแก่น 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการตัดสิน

๑.รองศาสตราจารย์ สุรพงษ์ สมสุข   

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ ศรมณี    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๓. อาจารย์ ชลิต นาคพะวัน (ชลิต กลิ่นสี)   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

**หมายเหตุ วิดีโอหนังสั้น สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่แสวงหาผลกำไรและต้องเผยแพร่แหล่งที่มา

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน