คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการประเมินผลลัพธ์สุขภาพ”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.09.2563
11
0
แชร์
14
กันยายน
2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการประเมินผลลัพธ์สุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

และ ขอบคุณวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 4

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน