คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำ ในเด็กไทย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.09.2563
5
0
แชร์
14
กันยายน
2563

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำจมน้ำในเด็กไทย
เรื่อง “การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก”

       กรมอนามัย โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำในเด็กไทย เรื่อง “การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก”  เมื่อวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครู ก. ในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำของเด็ก  และมุ่งหวังให้ครู ก. ที่ผ่านการอบรม   ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นต้น เพื่อเป็นครู ข. เรียนรู้สถานการณ์ที่ปลอดภัย และรู้จักช่วยเหลือตนเองและบุคคลรอบข้างรวมถึงผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น                

       การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมอนามัย (ดร.นายแพทย์  พรเทพศิริวนารังสรรค์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาการตกน้ำ จมน้ำของเด็กไทย  สรุปโดยสังเขป “เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและในสระว่ายน้ำ เฉลี่ยปีละประมาณ 1,400 คน (ค่าเฉลี่ยปี 2544 – 2553) หรือวันละ 4 คน ซึ่งนับว่าสูงกว่าโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุถึง 2 เท่า  ซึ่งจากผลการสำรวจของสำนักโรคไม่ติดต่อร่วมกับสถานบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เด็กอายุ 5-14 ปี จำนวนมากกว่า 8 ล้านคน ว่ายน้ำเป็นเพียงร้อยละ 23.7 หรือประมาณ 2 ล้านคน แต่สามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้เพียงร้อยละ 4.4 หรือประมาณ 367,704 คน” จากปัญหาดังกล่าว กรมอนามัย จึงให้ความสำคัญ ในการค้นคิดรูปแบบ วิธีการ เพื่อพัฒนาความรู้ มาตรการ และหากลวิธีในการป้องกันปัญหา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน