คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การจัดประกวดภาพวาด สำหรับ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปี พ.ศ 2557

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.09.2563
6
0
แชร์
14
กันยายน
2563
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย จัดประกวดภาพวาด สำหรับ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปี พ.ศ 2557
หัวข้อการประกวด “เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”
 
การประกวดมี 2 ประเภท
 1. ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
 2. ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชิงเงินรางวัลรวม จำนวน 80,000 บาท
 
รางวัลแต่ละประเภท
 • รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม  เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000  บาท
 • รางวัลชนะเลิศดีเด่น 9 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
กติกาและเงื่อนไข
 1. บุคคลหนึ่งสามารถส่งภาพวาดได้ ไม่เกิน 3 ภาพ
 2. เป็นภาพวาดระดับ A3 ไม่รวมกรอบ หรือ กราวด์, ห้ามใช้ภาพที่วาด ตกแต่ง และ ลงสีโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เป็นผลงานวาดที่ผู้ส่งประกวดวาดด้วยตนเองไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น ไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลมาก่อน
 4. ผลงานที่่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตอบแทน
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 6. ระบุประเภทที่ส่งประกวด พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ติดไว้หลังภาพ ส่งมาที่ กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
กำหนดส่ง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ประกาศผล 30 กรกฏาคม 2557
 
เกณฑ์การตัดสิน( 100 คะแนน)
 1. เนื้อหา การสื่อความหมายของภาพ  
 2. ความสวยงาม การใช้สี การจัดองค์ประกอบ และจุดสนใจของภาพ  
 3. ความคิดสร้างสรรค์  
คณะกรรมการตัดสิน
 1. รศ.สุรพงษ์ สมสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 2. อ.ชลิต นาคพะวัน(ชลิต กลิ่นสี)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ดร.ศรีสุดา สุรเกียรติ โทร 02-590-4591 หรือ Email : srisrisu@yahoo.com
http://sites.google.com/site/exercisemoph  หรือ http://203.157.65.100

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Resgiter.docx
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน