คุณกำลังมองหาอะไร?

มา

มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.01.2567
4
0
แชร์
19
มกราคม
2567

มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ

หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงานความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำตลอดจนการดำรงตน ในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน