คุณกำลังมองหาอะไร?

กิจ

กิจกรรมรณรงค์เข้าห้องประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม และการเข้าปฏิบัติงานตรงเวลา ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการงานหน้าที่ และตรงต่อเวลา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.01.2567
7
0
แชร์
19
มกราคม
2567

กิจกรรมรณรงค์เข้าห้องประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม และการเข้าปฏิบัติงานตรงเวลา
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการงานหน้าที่ และตรงต่อเวลา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน