คุณกำลังมองหาอะไร?

สดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านสุขภาพ กองกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.04.2567
12
0
แชร์
04
เมษายน
2567

แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านสุขภาพ กองกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้


บุคคลต้นแบบ ด้านสุขภาพ
นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายวสันต์ อุนานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


บุคคลต้นแบบ การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ
นางทับทิม ศรีวิไล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายวสันต์ อุนานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน