คุณกำลังมองหาอะไร?

สดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย ระดับกรม ประจำปี 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.04.2567
1
0
แชร์
04
เมษายน
2567

แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย ระดับกรม ประจำปี 2566 ดังนี้
1. นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวศิรินญา วัลภา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. นายธวัชชัย ทองบ่อ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน