คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เดือนมกราคม 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนมกราคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนธันวาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนธันวาคม 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนพฤศจิกายน 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนตุลาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รหัสผู้ใช้งานรายจังหวัด (22/02/2560).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนตุลาคม 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานระบบ NEHIS (21:02:2560).pdf
ขนาดไฟล์ 13.78 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPT นำเสนอภาพรวม KPI จังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง (21/02/2560).pptx
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PDF แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล (21:02:2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPT ระบบฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมประเทศไทย (21/02/2560).pptx
ขนาดไฟล์ 9.03 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย