คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ภาคผนวก1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Q4.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 1 - การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กรณีมีตัวชี้วัดเดียว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คําสั่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 25.52 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Q4.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Q4.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 5.28 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Q4.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย