คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศกองกิจกรรมทางกายฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ขนาดไฟล์ 7.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DOPAHDiscretion2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DOPAHPreventiveMeasuresConflict2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DOPAHFraudManagementMeasures.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย