Don't Miss

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาปี 2557

LL

 

การแข่งขันกรีฑาปี  2557

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี  ครั้งที่  35

ระหว่างวันที่   30 กรกฎาคม– 1  สิงหาคม  2557

ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขัน ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ นายธวัชชัย  แคใหญ่  มือถือ 087-0338720 ,

นายจิตรกร  สามัญทิตย์ มือถือ 088-4687523  

โทรสาร  0-2590-4584   E-mail  wertt_art@hottmail.com

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำ ในเด็กไทย

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำจมน้ำในเด็กไทย

เรื่อง “การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก”

               กรมอนามัย โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำในเด็กไทย เรื่อง “การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก”  เมื่อวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครู ก. ในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำของเด็ก  และมุ่งหวังให้ครู ก. ที่ผ่านการอบรม   ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นต้น เพื่อเป็นครู ข. เรียนรู้สถานการณ์ที่ปลอดภัย และรู้จักช่วยเหลือตนเองและบุคคลรอบข้างรวมถึงผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น                

              การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมอนามัย (ดร.นายแพทย์  พรเทพศิริวนารังสรรค์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาการตกน้ำ จมน้ำของเด็กไทย  สรุปโดยสังเขป “เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและในสระว่ายน้ำ เฉลี่ยปีละประมาณ 1,400 คน (ค่าเฉลี่ยปี 2544 – 2553) หรือวันละ 4 คน ซึ่งนับว่าสูงกว่าโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุถึง 2 เท่า  ซึ่งจากผลการสำรวจของสำนักโรคไม่ติดต่อร่วมกับสถานบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เด็กอายุ 5-14 ปี จำนวนมากกว่า 8 ล้านคน ว่ายน้ำเป็นเพียงร้อยละ 23.7 หรือประมาณ 2 ล้านคน แต่สามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้เพียงร้อยละ 4.4 หรือประมาณ 367,704 คน” จากปัญหาดังกล่าว กรมอนามัย จึงให้ความสำคัญ ในการค้นคิดรูปแบบ วิธีการ เพื่อพัฒนาความรู้ มาตรการ และหากลวิธีในการป้องกันปัญหา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

การจัดประกวดภาพวาด สำหรับ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปี พ.ศ 2557

kids_exercising

องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รมอนามัย
จัดประกวดภาพวาด สำหรับ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปี พ.ศ 2557
 
หัวข้อการประกวด “เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”
การประกวดมี 2 ประเภท
         1.ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
         2.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชิงเงินรางวัลรวม จำนวน 80,000 บาท
Translate »
%d bloggers like this: