Don't Miss

ผลการตัดสินการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น กิจกรรมทางกาย ปี 2559

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน 25 เรื่อง

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป จำนวน 19 เรื่อง

รวม 2 ประเภท 44 เรื่อง

Download (PDF, 2.01MB)

ประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า

ประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป

อนามัย 30 โหลดได้ที่นี่


อนามัย 30

arrow-download-icon

จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)” ๒๕๕๙

SAM_1825

รมอนามัย องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน นาที

หัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)”

ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย ปี ๒๕๕๙

 

การประกวด  มี ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่๑-๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ ๒. ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือประชาชนทั่วไป

 

แต่ละประเภท มี  ๑๒ รางวัล ( รวม ๒๔ รางวัล เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(มี ๑ รางวัล)                    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี ๙ รางวัล)                        เงินรางวัลๆ ละ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Read More »

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาปี 2559

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาปี 2559

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 37

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑากีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 37

Download (PDF, 582KB)

Download

ปั่นเพื่อชีวิต (Bike For Life)

กระแสของการกลับมาใช้จักรยาน เริ่มแพร่หลายไป
ทั้งโลกมีหลายประเทศที่มีการจัดการที่ดี นำจักรยานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้คล้ายกับเมื่อก่อนที่เป็นเรื่องดีมาก
โดยการมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้จักรยานให้กับประชาชน
และประสบความสำเร็จ เช่นที่ญี่ปุ่น ที่ประเทศแถบ สแกนดิเนเวียเป็นต้น

เมืองไทยเองก็เริ่มมีการใช้จักรยานที่มากขึ้นในกลุ่มที่เป็น
ชนชั้นกลาง แต่ยังเน้นอยู่ที่เพื่อการออกกำลังกายกิจกรรมพิเศษ
ที่เป็นวันหยุดราชการเป็นส่วนใหญ่ แต่ทราบดีว่าได้เริ่มมีการขยายตัว
ของการผลักดันที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้น ณ จุดนี้เอง ก็คงจะพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่พอมีกำลังได้สนับสนุนและเห็นด้วยในการผลักดันให้เกิดจักรยาน
เพื่อเป็นวิถีชีวิต (Bike for Life) ที่เป็นจริงในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน
ซึ่งต้องอาศัยพลังจากภาคีเครือข่ายมาก โดยจะเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติมากมายมหาศาลในหลายด้านที่ได้กล่าวมาแล้ว
และที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งก็คือการมีผลต่อสุขภาพของประเทศชาติ
และมีผลต่อการผลักดันเรื่อง “กิจกรรมทางกาย”ของประชาชน
ในประเทศครั้งสำคัญในอนาคต

นพ. ชัยพร พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

BikeForLife.pdf

Pages from BikeForLife

แบบสำรวจชมรมจักรยาน

Download (XLSX, 11KB)

แบบสำรวจชมรมจักรยานDownload

Anamai 30

 

รูปแบบการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อทุกสัดส่วน บริหารอย่างต่อเนื่องนาน 30 นาที โดยไม่ใช้อุปกรณ์แต่อย่างใด(Bodyweight Workout) มีระดับการออกแรงปานกลาง (Moderate Intensity) ด้วยการเคลื่อนไหวแบบแรงกระแทกต่ำ(Low Impact) พร้อมเพลงประกอบที่สนุกสนาน เร้าใจ ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์ ทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน และสุขภาพดี
เพียงมีแค่รองเท้าออกกำลังกายก็สามารถออกกำลังกายไปพร้อมกับวีดีทัศน์“อนามัย30” ได้แล้ว

   วีดีทัศน์ “อนามัย30” ประกอบด้วย
• การออกกำลังกายรูปแบบ “อนามัย30” ระยะเวลา 30 นาที
  1.อบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
  2.เคลื่อนไหวง่ายๆ (Easy Movement)
  3.ฝึกแบบสถานี (Circuit Training)
  4.มวยไทย (Muay Thai )
  5.ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ (Bodyweight Strength Training )
  6.คลายอุ่น (Cool Down )
  7.ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)

• คำแนะนำการปฏิบัติท่าออกกำลังกายต่างๆใน “อนามัย30” อย่างถูกต้อง

• คำแนะนำในการออกกำลังกายจากผู้เชี่ยวชาญ

เก้าอี้…ขยี้พุง (Aerobic On Chair)

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนปั่นจักรยาน

Pages01

arrow-download-icon

นิทรรศการ “จัดฟัน รู้ทันไปหมด”

เตรียมพบกับ งานนิทรรศการ “จัดฟัน รู้ทันไปหมด”

ซึ่งจัดโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

โดยในงานจะมีการให้ความรู้ทางด้านจัดฟันที่น่าสนใจแก่ประชาชนทั่วไป

ด้วยเทคนิคการนำเสนอผ่านทางสื่อผสมที่ทันสมัย

รวมทั้งมีการให้บริการตรวจฟันและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฟันด้วย

หากท่านสมาชิกสามัญฯ ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุน

งานของสมาคมฯ ในครั้งนี้

หรือต้องการเป็นอาสาสมัครในการช่วยตรวจฟัน

และให้คำแนะนำด้านการจัดฟันแก่ ประชาชนทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 08-9114-1374

แล้วพบกันในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้

ที่ลานกิจกรรม โซน Eden ชั้น 1 ณ CentralWorld

http://www.thaiortho.org/

Poster-Landscape_Resized

 

Poster-Portrait_resized

Translate »
%d bloggers like this: