Don't Miss

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาปี 2559

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาปี 2559

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 37

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑากีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 37

Download (PDF, 582KB)

Download

ปั่นเพื่อชีวิต (Bike For Life)

กระแสของการกลับมาใช้จักรยาน เริ่มแพร่หลายไป
ทั้งโลกมีหลายประเทศที่มีการจัดการที่ดี นำจักรยานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้คล้ายกับเมื่อก่อนที่เป็นเรื่องดีมาก
โดยการมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้จักรยานให้กับประชาชน
และประสบความสำเร็จ เช่นที่ญี่ปุ่น ที่ประเทศแถบ สแกนดิเนเวียเป็นต้น

เมืองไทยเองก็เริ่มมีการใช้จักรยานที่มากขึ้นในกลุ่มที่เป็น
ชนชั้นกลาง แต่ยังเน้นอยู่ที่เพื่อการออกกำลังกายกิจกรรมพิเศษ
ที่เป็นวันหยุดราชการเป็นส่วนใหญ่ แต่ทราบดีว่าได้เริ่มมีการขยายตัว
ของการผลักดันที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้น ณ จุดนี้เอง ก็คงจะพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่พอมีกำลังได้สนับสนุนและเห็นด้วยในการผลักดันให้เกิดจักรยาน
เพื่อเป็นวิถีชีวิต (Bike for Life) ที่เป็นจริงในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน
ซึ่งต้องอาศัยพลังจากภาคีเครือข่ายมาก โดยจะเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติมากมายมหาศาลในหลายด้านที่ได้กล่าวมาแล้ว
และที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งก็คือการมีผลต่อสุขภาพของประเทศชาติ
และมีผลต่อการผลักดันเรื่อง “กิจกรรมทางกาย”ของประชาชน
ในประเทศครั้งสำคัญในอนาคต

นพ. ชัยพร พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

BikeForLife.pdf

Pages from BikeForLife

แบบสำรวจชมรมจักรยาน

Download (XLSX, 11KB)

แบบสำรวจชมรมจักรยานDownload

Anamai 30

 

รูปแบบการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อทุกสัดส่วน บริหารอย่างต่อเนื่องนาน 30 นาที โดยไม่ใช้อุปกรณ์แต่อย่างใด(Bodyweight Workout) มีระดับการออกแรงปานกลาง (Moderate Intensity) ด้วยการเคลื่อนไหวแบบแรงกระแทกต่ำ(Low Impact) พร้อมเพลงประกอบที่สนุกสนาน เร้าใจ ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์ ทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน และสุขภาพดี
เพียงมีแค่รองเท้าออกกำลังกายก็สามารถออกกำลังกายไปพร้อมกับวีดีทัศน์“อนามัย30” ได้แล้ว

   วีดีทัศน์ “อนามัย30” ประกอบด้วย
• การออกกำลังกายรูปแบบ “อนามัย30” ระยะเวลา 30 นาที
  1.อบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
  2.เคลื่อนไหวง่ายๆ (Easy Movement)
  3.ฝึกแบบสถานี (Circuit Training)
  4.มวยไทย (Muay Thai )
  5.ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ (Bodyweight Strength Training )
  6.คลายอุ่น (Cool Down )
  7.ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)

• คำแนะนำการปฏิบัติท่าออกกำลังกายต่างๆใน “อนามัย30” อย่างถูกต้อง

• คำแนะนำในการออกกำลังกายจากผู้เชี่ยวชาญ

เก้าอี้…ขยี้พุง (Aerobic On Chair)

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนปั่นจักรยาน

Pages01

arrow-download-icon

นิทรรศการ “จัดฟัน รู้ทันไปหมด”

เตรียมพบกับ งานนิทรรศการ “จัดฟัน รู้ทันไปหมด”

ซึ่งจัดโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

โดยในงานจะมีการให้ความรู้ทางด้านจัดฟันที่น่าสนใจแก่ประชาชนทั่วไป

ด้วยเทคนิคการนำเสนอผ่านทางสื่อผสมที่ทันสมัย

รวมทั้งมีการให้บริการตรวจฟันและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฟันด้วย

หากท่านสมาชิกสามัญฯ ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุน

งานของสมาคมฯ ในครั้งนี้

หรือต้องการเป็นอาสาสมัครในการช่วยตรวจฟัน

และให้คำแนะนำด้านการจัดฟันแก่ ประชาชนทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 08-9114-1374

แล้วพบกันในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้

ที่ลานกิจกรรม โซน Eden ชั้น 1 ณ CentralWorld

http://www.thaiortho.org/

Poster-Landscape_Resized

 

Poster-Portrait_resized

ผลการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรม (ภาพยนตร์สั้น)การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558

ผลการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรม (ภาพยนต์สั้น) การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ภายใต้โครงการ “การพัฒนาพฤติกรรมการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558”

 

 

ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

มีจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด 40 เรื่อง

รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม

นางสาวลักษมณ บุตรศรี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ Love Run เวอร์ 

35 .10 .สายเอเชีย ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

รางวัลที่ ๒ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

นางสาวลักษมณ บุตรศรี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ Love Run เวอร์ 

35 .10 .สายเอเชีย ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

รางวัลที่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 

นายอดิเทพ โปร่งฟ้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (BMX on My Way) 

486/46 .9 .โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการประเมินผลลัพธ์สุขภาพ”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการประเมินผลลัพธ์สุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

และ ขอบคุณวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 4

 

SAM_1762 SAM_1772

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1785 SAM_1788

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1810 SAM_1814

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1818 SAM_1827

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1860 SAM_1861

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1861SAM_1881

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1887 SAM_1889

 

ประกวดหนังสั้น ไม่เกิน 5 นาที ปี พ.ศ 2558

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

 

จัดประกวดหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที ปี พ.ศ 2558
หัวข้อการประกวด “เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”
     ชิงเงินรางวัลรวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท

การประกวด มี ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่๑๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ ๒. ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือประชาชนทั่วไป

  

       ประเภทละ ๙ รางวัล 

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(มี ๑ รางวัล) เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี ๑ รางวัล) เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง (มี ๑ รางวัล) เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี ๖ รางวัล) เงินรางวัลๆ ละ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไข

๑. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง ๑ ผลงานที่ดีสุดเท่านั้น

. รายละเอียดผลงาน

..เป็นหนังสั้น(คลิป)ความยาวไม่เกิน๕ นาที การถ่ายทำไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป

      กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่นๆ ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล AVI ความละเอียดไม่เกิน ๑, ๙๒๐ , ๐๘๐

..ความยาวของหนังสั้น(คลิป)ทั้งเรื่อง รวม Caption ทั้งหมดไม่เกิน ๕ นาที มีชื่อเรื่อง มีชื่อผู้จัดทำ

..เนื้อหาตามหัวข้อ “เด็กไทย แข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”

      โดยสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม โดยสาระหลักของหนังสั้น (คลิป)

      มุ่งในการเผยแพร่ข้อแนะนำการออกกำลังกายที่เพียงพอของเด็กและเยาวชน และจูงใจให้เด็ก

      เยาวชนต้องการอยากออกกำลังกายทุกวัน

..ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดหนังสั้น(คลิป)ที่ใดมาก่อน

..ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เป็นกรรมสิทธิ์ของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 

สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ

..ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

.. ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ :

http://sites.google.com/site/exercisemoph หรือ http: //dopah.anamai.moph.go.th Read More »

Translate »
%d bloggers like this: