Don't Miss

คำสั่งกองกิจกรรมทางกาย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

คำสั่งกองกิจกรรมทางกาย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 644KB)

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 760KB)

แบบตอบรับเข้าร่วม“การจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และวัยทำงานตอนปลาย (pre-aging)”

แบบตอบรับเข้าร่วม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพและองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และวัยทำงานตอนปลาย (pre-aging)”
ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ลิงค์ลงทะเบียน https://goo.gl/25wF7b

หรือ Scan QRCode 

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒วันอังคาร ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Download (PDF, 340KB)

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Download (PDF, 246KB)

การมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ2562

Download (PDF, 341KB)

ChOPA & ChiPA Game รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ปี 2561

รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ พร้อมมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ ให้กับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โดยมี รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่มเมืองทองธานี วันที่ 14 ก.ย. 2561 เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนา วิชาการสู่การแก้ไขปัญหา เด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และเด็กไม่แข็งแรง

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

สอดคล้องตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ดาวน์โหลดที่นี่

การเปิดตัวแถลงข่าว แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓

การเปิดตัวแถลงข่าว แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และนายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัวแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น

 

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 119KB)

Translate »
%d bloggers like this: