Don't Miss

เอกสารการอมรม สัมนา

เกณฑ์ DPAC

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนคลินิกไร้พุง มุ่งสู่คุณภาพ

สื่อและเอกสาร งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำ  ในเด็กไทย เรื่อง “การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก” วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

เอกสารนำเสนอ Powerpoint 

เอกสารประกอบการอบรม Word 

วีดีโอเพลง

รูปสระน้ำเด็ก

รูปประกอบการสอน1 รูปภาพประกอบการสอน2 รูปภาพประกอบการสอน3 รูปภาพประกอบการสอน4 รูปภาพประกอบการสอน5 รูปภาพประกอบการสอน6 รูปภาพประกอบการสอน7 รูปภาพประกอบการสอน8 รูปภาพประกอบการสอน9

รูปถ่าย

Translate »
%d bloggers like this: