Don't Miss

ChOPA & ChiPA Game รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ปี 2561

รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ พร้อมมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ ให้กับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โดยมี รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่มเมืองทองธานี วันที่ 14 ก.ย. 2561 เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนา วิชาการสู่การแก้ไขปัญหา เด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และเด็กไม่แข็งแรง

Translate »
%d bloggers like this: