รายงานผล

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download (XLSX, 24KB)

รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข 60

http://bit.ly/2jrmhsp

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานสถานประกอบกิจการฯ

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 249KB)

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประจำไตรมาส ๔ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 11.79MB)

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

Download (PDF, 4.69MB)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 11.39MB)

Translate »
%d bloggers like this: