รายงานผล

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 111KB)

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสรมกิจกรรมทางกาย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

https://goo.gl/forms/zMQCETN6yUB8DbYC3

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

Download (PDF, 176KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 203KB)

รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

Download (PDF, 405KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

Download (PDF, 184KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download (PDF, 339KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐

Download (PDF, 320KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download (PDF, 279KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download (PDF, 221KB)

Translate »
%d bloggers like this: