Don't Miss

Uncategorized

“เล่น”ให้ได้”เรื่อง” พ่อแม่ 4.0 รู้ทันเรื่องเล่นเจนอัลฟ่า

Download (PDF, 44.28MB)

คู่มือข้อแนะนำกิจกรรมทางกาย และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็ก สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (PDF, 50.24MB)

การดำเนินงานตัวชี้วัดในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

Download (PDF, 918KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download (PDF, 191KB)

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาปี 2557

LL

 

การแข่งขันกรีฑาปี  2557

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี  ครั้งที่  35

ระหว่างวันที่   30 กรกฎาคม– 1  สิงหาคม  2557

ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขัน ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ นายธวัชชัย  แคใหญ่  มือถือ 087-0338720 ,

นายจิตรกร  สามัญทิตย์ มือถือ 088-4687523  

โทรสาร  0-2590-4584   E-mail  wertt_art@hottmail.com

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Translate »
%d bloggers like this: