Don't Miss

Author Archives: 12sansana

การประชุม คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

Download (PDF, 317KB)

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561–2573 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

Download (PDF, 302KB)

Download (PDF, 1.08MB)

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

Download (PDF, 1.09MB)

 

คำสั่งกองกิจกรรมทางกาย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

คำสั่งกองกิจกรรมทางกาย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 644KB)

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 760KB)

แบบตอบรับเข้าร่วม“การจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และวัยทำงานตอนปลาย (pre-aging)”

แบบตอบรับเข้าร่วม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพและองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และวัยทำงานตอนปลาย (pre-aging)”
ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ลิงค์ลงทะเบียน https://goo.gl/25wF7b

หรือ Scan QRCode 

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒วันอังคาร ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Download (PDF, 340KB)

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Download (PDF, 246KB)

การมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ2562

Download (PDF, 341KB)

ChOPA & ChiPA Game รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ปี 2561

รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ พร้อมมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ ให้กับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โดยมี รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่มเมืองทองธานี วันที่ 14 ก.ย. 2561 เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนา วิชาการสู่การแก้ไขปัญหา เด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และเด็กไม่แข็งแรง

Translate »
%d bloggers like this: