แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download (XLSX, 24KB)

รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข 60

http://bit.ly/2jrmhsp

“โปสเตอร์ แผ่นพับองค์ความรู้ ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข”

Psleep1 Psleep2

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาว์นโหลดที่นี่

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานสถานประกอบกิจการฯ

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 249KB)

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

Download (ZIP, 27.55MB)

Download (ZIP, 23.93MB)

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประจำไตรมาส ๔ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 11.79MB)

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

Download (PDF, 4.69MB)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 11.39MB)

ผลการตัดสินการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น กิจกรรมทางกาย ปี 2559

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน 25 เรื่อง

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป จำนวน 19 เรื่อง

รวม 2 ประเภท 44 เรื่อง

Download (PDF, 2.01MB)

ประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า

ประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป

อนามัย 30 โหลดได้ที่นี่


อนามัย 30

arrow-download-icon

Translate »
%d bloggers like this: