การมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ2562

Download (PDF, 341KB)

ChOPA & ChiPA Game รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ปี 2561

รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ พร้อมมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ ให้กับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โดยมี รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่มเมืองทองธานี วันที่ 14 ก.ย. 2561 เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนา วิชาการสู่การแก้ไขปัญหา เด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และเด็กไม่แข็งแรง

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

สอดคล้องตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ดาวน์โหลดที่นี่

การเปิดตัวแถลงข่าว แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓

การเปิดตัวแถลงข่าว แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และนายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัวแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น

 

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 119KB)

รายการตัวชี้วัดเฝ้าระวัง “ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ” รอบ 5 เดือนหลัง กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

สรุป KPI 2.7 (5 เดือนหลัง) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 143KB)

เอกสารหมายเลข 1.1

Download (PDF, 158KB)

เอกสารหมายเลข 1.2

Download (PDF, 64KB)

Read More »

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 128KB)

“เล่น”ให้ได้”เรื่อง” พ่อแม่ 4.0 รู้ทันเรื่องเล่นเจนอัลฟ่า

Download (PDF, 44.28MB)

คู่มือข้อแนะนำกิจกรรมทางกาย และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็ก สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (PDF, 50.24MB)

แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (PDF, 12.88MB)

Translate »
%d bloggers like this: